KOMPAKT VÆRTETNINGER

Type 800 A / 810 B

Kompaktværtetning “lett eller medium”

Topptetning:
Fast
Standard bredde:
3100/2900 mm
Standard høyde:
2900/2800 mm
Dybde ca:
300/250 mm
Putebredde:
400-300 mm

Sider og topptetning består av skumfylte puter med kraftig PVC rundt. Denne værtetningstypen egner seg godt når det er samme bredde/høyde på bilparken eller når det bare er containere. Lasterampe eller lastebro benyttes som forbindelse mellom gulv og lasteplan for å oppta nivåforskjeller.

Type 404 A / 404 B

Kompaktværtetning “lett”

Topptetning:
Mekanisk justerbar
Standard bredde:
2900 mm
Standard høyde:
2800 mm
Dybde ca:
250 mm
Putebredde:
300 mm
Justerhøyde topp:
250 mm

Sider og topptetning består av skumfylte puter med kraftig PVC rundt. Egner seg godt som tetning rundt containere når høyden varierer med ca. 600 mm. Lasterampe eller lastebro benyttes som forbindelse mellom gulv og lasteplan for å oppta nivåforskjeller.

Type 900 A

Kompaktværtetning “medium”

Topptetning:
Elektrisk justerbar
Standard bredde:
3100 mm
Standard høyde:
2900mm
Dybde ca:
300 mm
Putebredde:
300 mm
Justerhøyde topp:
600 mm

Sider og topptetning består av skumfylte puter med kraftig PVC rundt. Egner seg godt som tetning rundt containere når containerhøyden varierer med ca. 900 mm. Lasterampe eller lastebro benyttes som forbindelse mellom gulv og lasteplan for å oppta nivåforskjeller.

Type 900 B

Kompaktværtetning “kraftig”

Topptetning:
Elektrisk justerbar
Standard bredde:
3100 mm
Standard høyde:
2900mm
Dybde ca:
300 mm
Putebredde:
300 mm
Justerhøyde topp:
600 mm

Sider og topptetning består av skumfylte puter med kraftig PVC rundt. Denne varianten har kraftige lamellforsterkninger. Egner seg godt som tetning rundt containere med mindre høydeforskjell. Lasterampe benyttes som forbindelse mellom gulv og lasteplan for å oppta større nivåforskjell

Type 900 C

Kompaktværtetning “kraftig”

Topptetning:
Elektrisk justerbar
Standard bredde:
3100 mm
Standard høyde:
2900mm
Dybde ca:
300 mm
Putebredde:
400 mm
Justerhøyde topp:
350 mm

Sider og topptetning består av skumfylte puter med kraftig PVC rundt. Denne varianten har kraftige lamellforsterkninger. Egner seg godt som tetning rundt containere når container høyden varierer med ca. 650 mm. Lasterampe benyttes som forbindelse mellom gulv og lasteplan for å oppta større nivåforskjeller.

Type 900 D

Kompaktværtetning “kraftig”

Topptetning:
Elektrisk justerbar
Standard bredde:
3100 mm
Standard høyde:
2900mm
Dybde ca:
300 mm
Putebredde:
400 mm
Justerhøyde topp:
600 mm

Sider og topptetning består av skumfylte puter med kraftig PVC rundt. Denne varianten har kraftige lamellforsterkninger. Egner seg godt som tetning rundt containere når container høyden varierer med ca. 900 mm Lasterampe benyttes som forbindelse mellom gulv og lasteplan for å oppta større nivåforskjeller.

Andre værtetninger