SERVICE

Generelt

Alt teknisk utstyr trenger service/vedlikehold for at funksjon og sikkerhet til enhver tid skal være optimal. Lang levetid på utstyret forutsetter også vedlikehold i henhold til produktets vedlikeholdsinstruks.

Lovbestemte påbud

Ulike lover og forskrifter, som for eksempel Arbeidsmiljøloven, HMS bestemmelser og EU-direktivet pålegger bedriften å sørge for at det innarbeides nødvendige rutiner for årlig ettersyn av utstyret.

Økonomi

Service har en kostnad, men alternativet – det å unngå nødvendig driftsmessig vedlikehold – går ikke bare ut over sikkerheten, men kan også kreve omfattende reparasjonsomkostninger eller full utskifting.

Hva kan BES gjøre for dere?

Bygg & Energi Systemer A/S har serviceteknikere ” på hjul”.

Vi har et rikholdig servicelager sentralt plassert i Oslo, og samarbeidspartnere som utfører service over hele Norge. BES sørger for nødvendig og forebyggende vedlikehold på det meste av teknisk utstyr, men spesialområdene er PORTSYSTEMERLASTERAMPER, VÆRTETNINGERTRANSPORTANLEGG og LØFTEUTSTYR. I tillegg til service foretar vi oppgraderinger og komplett utskifting.

Serviceavtale

Ved å opprette en serviceavtale med BES oppfyller bedriften ikke bare nødvendige krav til HELSE, MILJØ OG SIKKERHET, men får en samarbeidspartner man kan regne med.

Som VIP kunde er man sikret:

  • Førsteprioritets utrykkingsservice på dagtid.
  • Nødtelefontilgang utenom arbeidstid.
  • Tilstandsrapport på teknisk utstyr en gang i året.