LEDDHEISEPORTER

For å ivareta “skallsikring/tett bygg” og for å hindre varmetap eller at kald luft slipper inn i bygget, benyttes isolerte porter. I et lastesystem er det vanlig med isolert leddheisport som går i skinner over portåpningen.

Leddheisportene leveres med eller uten motor, vinduer og med skinne-/løftesystem tilpasset bygning og takhøyde.

Lavløft

Portskinne som tillater minst høyde-forskjell fra overkant av portåpningen til taket eller andre hindringer. Den laveste konstruksjonen er 200 mm.

OH
=
410/500 mm
L
=
H + 660 mm
VS/HS
=
160 mm
(385 mm på motorside)

STANDARDLØFT

Benyttes der hvor høyden til tak/ hindring er ca. 400 til 500 mm.

OH
=
410/500 mm
L
=
H + 490 mm
VS/HS
=
125 mm
(375 mm på motorside)

HØYLØFT

Denne varianten brukes når porten skal gå så høyt som mulig før den knekker inn i bygget, og det ikke er plass til vertikalløft.

OH
=
410/500 mm
L
=
Varierer med OH
VS/HS
=
125 mm
(375 mm på motorside)

VERTIKAL-LØFT

Der hvor høyden til tak er ca. 300 mm høyere en portens høyde kan skinne-konstruksjonen gå langs veggen til tak. Porten knekker da ikke inn i bygget.

OH
=
Portens høyde + 300 mm
L
=
400 / 450 mm
VS/HS
=
125 mm
(375 mm på motorside)

Tegnforklaring

B x H
=
Bredde x høyde ( lysmål)
OH
=
Overhøyde (høyde over lysåpning (H) f.eks. til tak
L
=
Lengde på porten horisontalt inn i bygget
VS/HS
=
Sidekarmens byggemål