Det er ofte behov for effektivt og rasjonelt utstyr for å transportere paller mellom to eller flere nivåer (etasjer). En av de raskeste og mest effektive løsninger er å benytte en vertikaltransportør tilknyttet et transportanlegg.

Anlegget sørger for automatisk :
  • Transport imellom to eller flere nivåer/- etasjer
  • Buffertering før forsendelse i hver etasje
  • Buffertering ved mottak i hver etasje
  • Transport internt i hver etasje


Anlegget i standard utførelse kan utstyres med doble baner som muliggjør mer enn dobbel kapasitet i en retning eller transport fra flere etasjer til samme etasje i en “operasjon”.

Som enkeltanlegg mellom to normal etasjehøyder er kapasiteten ca. 60 paller i timen og ca. 150 paller i timen med doble baner. Vareheisen kan tilpasses eksisterende bygningskonstruksjoner og kan også leveres uten transport-/rullebaneanlegg.

Maskineriet og løftesystemet er enten hydraulisk med løftesylinder montert på masten, eller elektromekanisk med frekvensstyrt motor og kjededrift.

Sikring av anlegget kan være med:
  • innbygging av vegger rundt
  • automatisk dørsystem
  • branndører
  • lys og varsel anlegg

Løftekapasiteten i standard utførelse er 1000 kg eller 2000 kg

Anbefalt mål på åpning i gulvet mellom etasjene når anlegget er beregnet for transport av EUR paller 80 cm x 120 cm :

Enkelt anlegg
=
B:150 x
D: 210
Dobbelt anlegg
=
B: 300 x
D: 210
B = Bredde, D = Dybde

Om det skal transporteres paller med overheng så må målene tilpasses.

Rieber & Søn ASA/TORO as

Palletransportanlegg med 2 vareheiser