Norsk Leca A/S, Fredrikstad
Båndtransportøranlegg
Rieber & Søn ASA/TORO as

Palletransportanlegg med 2 vareheiser