Alternative strimmel dimensjoner
Alternative funksjonsområder
Alternativ strimmeloverlapp
Strimmel bredde:
200 mm
Normal (N)
til – 50 grader celcius
50 eller 100 mm
Strimmel tykkelse:
2 mm
Frysekvalitet
til – 35 grader celcius
50% – 100%
Strimmel bredde:
300 mm
Normal (N)
til – 50 grader celcius
50, 100 eller 150 mm
Strimmel tykkelse:
3 mm
Frysekvalitet
til – 35 grader celcius
(33% – 66% – 100%)
Strimmel bredde:
400 mm
Normal (N)
til – 50 grader celcius
50, 100, 150 eller 200 mm
Strimmel tykkelse:
4 mm
Frysekvalitet
til – 35 grader celcius
(25% – 50% – 75% -100%)

Strimmelport montasje

1. Montert i skyveskinne
2. Montert i åpningen under karm eller bjelke
3. Montert foran åpning på vegg eller bjelke