På den ytre delen av lastehuset monteres værtetninger som finnes i en rekke varianter.

Valg av værtetningstype gjøres ut fra bruksområde (variasjon i bil/container-størrelse) og krav til tetningsgrad.